NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea serviciilor medicale de specialitate în cadrul clinicilor ANASTASIOS, care funcționează sub entitatea legală ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL, identificabilă prin ROONRC.J33/732/2020 si CIF: 42719657.

Prin solicitarea dumneavoastră de a efectua investigații în cadrul clinicilor ANASTASIOS, vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră să fie preluate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul medical.

Va rugăm că înainte de efectuarea unei programări în cadrul clinicilor ANASTASIOS, să vă informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform stadardelor dorite de către dumneavoastră, eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, și derulează campanii de marketing direct doar în cazul în care primim acordul dumneavoastră sau al pacienților noștri în mod expres. Menționăm că în conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății, istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dumneavoastră au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dumneavoastră personale au fost colectate.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea sau prestarea serviciului sau actului medical de către ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului/serviciului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

Datele dumneavoastră personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dumneavoastră, acestea pot fi accesate de către diverse departamente in cadrul ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL: contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informațiile necesare.

Datele dumneavoastră sunt localizate pe teritoriul UE, nu transferăm datele dumneavoastră personale în țari din afară UE, sau către o organizație internaționala.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale o vor face.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Specificam că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În situația în care sunteți în imposibilitatea de a va prezenta personal la unul din clinicile ANASTASIOS pentru a formula o solicitare în acest sens, va rugăm ca persoana desemnată să vă reprezinte, să dețină o procura valabilă în acest sens, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în calcul.

În cazul în care vă confirmăm faptul că va procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, dacă solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu sau către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), această prelucrare va continua. Dacă exercitați acest drept înainte accesarea serviciilor medicale în cadrul clinicilor ANASTASIOS, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, deoarece fără a va identifica în mod real  nu puteți accesa serviciile noastre. În acest caz, veți fi anunțat de către angajații ANASTASIOS MEDICAL GROUP SRL că datele dumneavoastră nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile medicale. Nici o rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabilă.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Vom rectifica datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom șterge datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dumneavoastră și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de e-mail contact.cj[at]anastasios.ro (va rugăm să înlocuiți [at] cu @ atunci când veți trimite solicitarea)

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dumneavoastră la adresa de email pe care o indicați sau, în absența unei indicații clare, la adresa utilizată pentru a depune cererea.

Cererea dumneavoastră va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai îndelungat pentru a răspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere, dar nu mai mult de 60 de zile de la primire.

Pentru mai multe informații referitoare la GDPR, puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicată la aceeași adresă web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Această notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății și implicit pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.